-A A +A

Законови наредби

Мерцедес-Бенц Румъния гарантира конфиденциалността и обработката на личните ви данни, събрани по време на посещението ви на уебсайта на Мерцедес-Бенц в съответствие с приложимото законодателство.                         

Мерцедес-Бенц Румъния ООД е регистриран оператор за обработна на лични данни.                                                                                                                                                      

Интернет страниците на Мерцедес-Бенц могат да включват и връзки към други уебсайтове, за които не поемаме никаква юридическа отговорност за поверителността на тези лични данни. Нашата компания уважава правото ви на неприкосновеност на личния живот и гарантираме, че защитаваме личните Ви данни, като гарантирате, че тези данни няма да бъдат съобщавани до трети страни, освен ако имаме ваше съгласие за това.                                                                                                                                                                          
Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимация, както и аранжировките им на интернет страниците на Мерцедес-Бенц Румъния ООД/ Daimler AG са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Те не трябват да се копират нито за търговски цели или за разпространение, нито да се променят и да се използват на други уебстраници. Някои интернет страници на Мерцедес-Бенц Румъния ООД/ Daimler AG съдържат също материал, който е предмет на авторско право на тези, които го предоставят.                                                                                                                                                       

Някои данни за продукти, илюстрации и изображения, включени в съдържанието на този уебсайт, са подготвени за общо ползване за уебсайтове на Daimler AG в различни страни, като има възможност такива данни да не са достъпни във всички страни или, за да да отговарят на местните пазарни изисквания или разпоредби в тези страни, може да се предлагат само в различни спецификации или конфигурации.
Този уеб-сайт е на ваше разположение, за да ви предостави информация за спецификациите и цените на нашите продукти Мерцедес-Бенц. Полагаме всички усилия, за да гарантираме точността на представените данни. Все пак, моля да имате предвид, че продуктите, цените и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие поради грешки или промени в цените след уведомяване от страна на Daimler AG. Ние не можем да предоставим никаква гаранция относно точността и наличността на продуктите, коректността на цените или продуктовите спецификации, представени на този уебсайт.

За да се уверите, че цените и спецификациите на продукта са верни и валидни, моля свържете се с оторизиран център за продажби и обслужване на Мерцедес-Бенц. Всички поръчки на продукти са предмет на условията за продажба на оторизирания център за продажби и обслужване на Мерцедес-Бенц.
Ако се интересувате от конкретен продукт на нашия уебсайт, моля, свържете се с най-близкия оторизиран център за продажба и обслужване на Мерцедес-Бенц (който можете да намерите на нашата страница – Центрове Мерцедес-Бенц).

Нашата компания си запазва правото да променя продукти, цени и спецификации без предизвестие.
Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки, представени на интернет страниците на Daimler AG, са предмет на регистрираните от Daimler AG права върху търговски марки, логотипи и емблеми на компанията.

Разпространението на представената на тази страница информация е в съответствие с приложимото право. Този уебсайт съдържа също така и връзки към външни сайтове, които не са под контрола на Daimler AG, заради което ние не носим никаква отговорност за съдържанието на тези страници.
•Камиони Мерцедес-Бенц
•Употребявани камиони Мерцедес-Бенц